Finansowanie ue

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu „Zastosowanie innowacyjnego procesu produkcji chrzanu oraz poprawa warunków logistyczno – magazynowo – produkcyjnych w celu podniesienia jakości wytwarzanych produktów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  1. Osiągnięcie celów szczegółowych zgodnych z PROW 2014-2020 w postaci:
    – poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
    – poprawa konkurencyjności produktów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym
  2. Osiągnięcie celów przekrojowych zgodnych z PROW 2014-2020 w postaci:
    – innowacyjności procesu