Finansowanie ue

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI WYTWARZANYCH PRODUKTÓW A TAKŻE PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU POPRZEZ WYKORZYSTANIE OZE

Przewidywane wyniki operacji:

 1. Cele szczegółowe:
  – poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
  – poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno – spożywczym
 2. Cele przekrojowe:
  – innowacyjność – innowacyjność procesu
  – przeciwdziałanie zmianom klimatu – wykorzystanie OZE

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu „Zastosowanie innowacyjnego procesu produkcji chrzanu oraz poprawa warunków logistyczno – magazynowo – produkcyjnych w celu podniesienia jakości wytwarzanych produktów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

 1. Osiągnięcie celów szczegółowych zgodnych z PROW 2014-2020 w postaci:
  – poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
  – poprawa konkurencyjności produktów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym
 2. Osiągnięcie celów przekrojowych zgodnych z PROW 2014-2020 w postaci:
  – innowacyjności procesu